Yrkesdidaktikens mångfald


Vad är yrkesdidaktik? Hur ser yrkesämnenas didaktik ut?

Tolv lärare på gymnasieskolans yrkesprogram som bedrivit egna licentiatstudier belyser här, tillsammans med några forskare, hur yrkesdidaktik kan ta form i en svensk kontext. Författarna lyfter viktiga aspekter av yrkeslärares arbete, så som bedömning, yrkesidentitet och relationen mellan yrkesämnen och gymnasiegemensamma ämnen.

Yrkesdidaktikens mångfald<i/> synliggör kunskapsområdet yrkesdidaktik för såväl yrkesverksamma lärare och skolledare på yrkesprogrammen som för yrkeslärarprogrammets studenter, lärarutbildare och handledare.

Antologin är ett resultat av en forskarskola i yrkesämnenas didaktik, där flera lärosäten samverkat. Redaktörer för antologin är Andreas Fejes, professor i vuxenpedagogik vid Linköpings universitet, Viveca Lindberg, docent i didaktik och lektor i pedagogik vid Göteborgs universitet samt Gun-Britt Wärvik, docent i pedagogik och lektor vid Göteborgs universitet.

Den här boken syftar till att bidra till diskussionen om vad yrkesdidaktik kan tänkas vara i relation till Gy 2011 för gymnasieskolan. Genom en rad konkreta exempel illustreras en mångfald av yrkesdidaktiska uttryck. Antologin fångar viktiga aspekter av yrkeslärares arbete och förutsättningarna för dessa.<i/>
Andreas Fejes, Viveca Lindberg och Gun-Britt Wärvik

det [har] varit otroligt spännande att ta del av bokens olika kapitel. Den bredd och mångfald som visas upp i de olika bidragen gör att många olika aspekter av yrkesutbildningen blir belysta. Rubrikerna till bokens olika delar kan också fungera som en karta över det yrkesdidaktiska landskapet.<i/>
Ingrid Carlgren, professor emerita vid Stockholms universitet


Innehåll

Medverkande

Förord

1. Introduktion
Viveca Lindberg, Andreas Fejes & Gun-Britt Wärvik<i/>

2. Vad är ett yrkesämne?
Viveca Lindberg & Gun-Britt Wärvik<i/>

3. Simuleringsaktiviteter i metodrum
Ingela Leibring<i/>

4. Entreprenörskap i hantverksprogrammet
Jessica Wallin & Andreas Fejes<i/>

5. När eleverna äger kunskapen
Ola Lindholm<i/>

6. Att bygga sig till kunskap
Magnus Fjellström<i/>

7. Reflektion genom digital dialog
Gunilla Berg Christoffersson<i/>

8. Tid för handledning
Åsa Mårtensson & Per Andersson<i/>

9. Lärares samverkan för yrkeskunnande
Maria Christidis & Viveca Lindberg<i/>

10. Matematik för yrkeskunnande
Karolina Muhrman<i/>

11. Återkopplingspraktiker i frisörutbildningen
Anna Öhman<i/>

12. Bedömning för yrkeslärande
Martina Wyszynska Johansson & Per-Olof Thång<i/>

13. Yrkeslärares kompetensutveckling
Susanne Köpsén & Per Andersson<i/>

14. Lärande identiteter i frisörutbildningen
Eva Klope<i/>

15. Yrkesdidaktik och bildning
Ruhi Tyson<i/>

16. Yrkesdidaktiska vägval
Ingrid Carlgren<i/>

17. Yrkesdidaktisk forskning in i framtiden
Andreas Fejes, Viveca Lindberg & Gun-Britt Wärvik<i/>