fbpx

Studier om Rasism : tvärvetenskapliga perspektiv på ras, vithet och diskriminering

Studier om Rasism : tvärvetenskapliga perspektiv på ras, vithet och diskriminering
Medverkande
Förlag Arx Förlag AB
GenreSamhälle, politik och debatt
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor306
Vikt450 gr
Utgiven2018-03-16
SABOhe-c
ISBN 9789187043918

På senare tid har frågor om ras, rasism och rasifiering blivit en del av<br />det offentliga samtalet. En bakomliggande orsak är att Sverige sett till<br />befolkningssammansättningen numera är ett av västvärldens mest<br />heterogena och multirasiala länder. I relation till denna demografiska<br />förändring har olika uttryck för nationalism och rasism blivit alltmer<br />synliga och högljudda. Den populistiska högerns åberopande och<br />vitalisering av olika rasistiska tankefigurer och föreställningar har<br />brutit in i det offentliga samtalet och fått realpolitisk betydelse.<br />Samtidigt har frågor om ras länge varit känsliga och kontroversiella i<br />Sverige. Även inom forskarvärlden har ras länge varit omgärdat av<br />tystnad men på senare år har denna tystnad börjat brytas. Det är denna<br />utveckling som föreliggande antologi vill bidra till.<br /><br />Antologin består av tre delar, som vardera innehåller fyra bidrag. Den<br />första delen, med rubriken ”Historiska perspektiv på rasforskning och<br />rastänkande”, består av artiklar som behandlar rastänkandets historia.<br /><br />I den andra delen, ”Myndigheter och institutioner”, hittas bidrag som<br />behandlar rasism i relation till myndighetsutövning inom bland annat<br />akademin, teatervärlden och socialtjänsten.<br /><br />Den tredje och sista delen bär namnet ”Svenskhet” och behandlar olika<br />föreställningar om svenskhet i relation till frågor om inkludering och<br />exkludering, majoritet och minoritet, och medborgarskap och vithet.


Denna antologi har tillkommit inom ramen för det nationella nätverket
för svensk ras- och vithetsforskning som verkade mellan 2013-18. I
antologin hittas artiklar författade av Jonathan Adams, Linnéa Bruno,
Leila Brännström, Magnus Dahlstedt, Yael Feiler, Erik Hansson, Cordelia
Hess, Tobias Hübinette, Sabina Ivenäs, Carolina Jonsson Malm, Catrin
Lundström, Paula Mählck, Sayaka Osanami Törngren och Andréaz Wasniowski.
<br />

Stäng meny