fbpx

10TAL 11 Komma ut

10TAL 11 Komma ut
Serie 10TAL
Förlag 10TAL
GenreLitteraturvetenskap
FormatBF
SpråkSvenska
Vikt0
Utgiven2012-12-20
SABG(p)
ISBN 9789186955021
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Spelar den unga lit­te­ra­tu­ren en undan­skymd roll i Sveriges kul­tur­liv? Hur ser möj­lig­he­terna ut för svenska debu­tan­ter idag? Att komma ut med lit­te­rär text, vare sig det är på pap­per eller på skärm, på för­lag eller blogg, är fram­förallt en fråga om utrymme. Om att ges plats, om vart upp­märk­sam­he­ten är rik­tad. Var äger de avgö­rande sam­ta­len mel­lan för­fat­tare och läsare rum?Detta och myc­ket mer dis­ku­te­ras i 10TALs nya angelägna num­mer – KOMMA UT – som hand­lar om lit­te­rära debu­ter. Med vin­terns debu­tant­num­mer vill 10TAL skapa ett spel­rum för reflek­tio­nen om lit­te­ra­tu­rens föränder­liga pub­li­ce­rings­vill­kor, för de mer erfarna författar­nas syn på sin egen debut, och – inte minst – för fem nya röster.
Stäng meny