Likvärdig kunskapsbedömning i och av den svenska skolan : problem och möjligheter

Likvärdig kunskapsbedömning i och av den svenska skolan : problem och möjligheter
Författare
Förlag SNS Förlag
GenrePedagogik
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor119
Vikt270 gr
Utgiven2014-03-11
SABEab
ISBN 9789186949556
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Hur elevers kunskaper bedöms med hjälp av betyg och nationella prov har stor betydelse både för eleverna och för kunskapsbedömningar på nationell nivå. Det är därför viktigt att bedömningarna görs på ett genomtänkt sätt. Men hur tillförlitliga är egentligen betygen och de nationella proven som mått på elevernas kunskapsinhämtning? Vad säger de om elevers kunskaper på nationell nivå? Vet vi om dagens svenska elever lär sig mer eller mindre än gårdagens? Det är några av de frågor som diskuteras i Likvärdig kunskapsbedömning i och av den svenska skolan problem och möjligheter. Rapporten fokuserar på grundskolan och gymnasieskolan, men även antagningssystemet till högre utbildning diskuteras eftersom gymnasiebetygen har en avgörande betydelse i samband med antagning till högre utbildning. Resultaten ger anledning till oro. Sverige saknar idag ett sammanhängande och välfungerande kunskapsutvärderingssystem för skolan och antagningssystemet till högre utbildning behöver förändras i grunden. Rapporten ger förslag på hur bristerna kan åtgärdas. Författare till rapporten är Jan-Eric Gustafsson, professor i pedagogik, Göteborgs universitet, Christina Cliffordson, professor i pedagogik, Högskolan Väst, och Gudrun Erickson, docent i pedagogik, Göteborgs universitet.