Kreativitet på plats

Kreativitet på plats
Medverkande
Förlag Karlstad University Press
GenreSamhälle, politik och debatt
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor243
Vikt445 gr
Utgiven2011-10-01
SABN.02
ISBN 9789186637026
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Kreativitet är ett positivt laddat begrepp och politiker argumenterar för att samhällets kapacitet för kreativitet och nytänkande måste öka, framförallt av ekonomiska men också av sociala skäl.
Senhösten 2008 samlades ett antal forskare till ett tvådagars seminarium vid Karlstads universitet. De fokuserade på den kreativa kraften hos individer som entreprenörer, eldsjälar och innovatörer på framförallt den svenska landsbygden. Merparten av föredragshållarna vid det nämnda seminariet har bidragit med kapitel i boken.
Grundfrågorna som belyses handlar om varför vissa platser och regioner anses vara kreativa och om det finns historiska eller kulturella förhållanden som kan förklara varför vissa platser eller regioner är mer kreativa än andra. Förhoppningen är att texterna kan utgöra en inspirationskälla till fortsatt diskussion och utveckling bland forskare och praktiker.
Antologin behandlar kreativitet, kultur och ekonomi och eftersträvar att belysa platsens förutsättningar för kreativitet genom dess historia, individer, kulturer, entreprenörer och så vidare.
Boken riktar sig till studenter, forskare och praktiker inom såväl de ekonomiska, samhällsvetenskapliga som upplevelseorienterade områdena.