Dags systrar skriver Dag-bok

"Detta är en present med anledning av Dag Sandahls 70-årsdag. Vi som överlämnar den kallar oss 'Dags systrar', och den beteckningen kan rymma många fler än de som här visar sig. Systrar får man, de är inget man väljer. Systrar har också en tendens att samtidigt gå sin egen väg och finnas kvar." Ur överstinna Salanders förord Festskriften består av fjorton vitt skilda artiklar om sinsemellan mycket olika ämnen, se innehållsförteckningen.