Marknad och politik

Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Den svenska ekonomin har genomgått dramatiska förändringar under senare år. Näringslivet har omstrukturerats. Regleringar och subventionssystem har avvecklats, marknader har öppnats för konkurrens och skattesystemet har förändrats. Stabiliseringspolitiken har lagts om. Med EU-medlemskapet har den svenska ekonomin och dess institutioner integrerats i Europas. Allt detta lade grunden till en snabb återhämtning efter det branta fall som orsakades av den internationella finanskrisen. För att förstå hur den svenska ekonomin fungerar och dess utmaningar inför framtiden är det nödvändigt att sätta sig in i förhållanden som inte behandlas i internationella läroböcker. Hur har näringslivet omvandlats? Vad bestämmer tillväxten? Hur bedrivs svensk finans- och penningpolitik? Hur styrs den offentliga sektorn? Hur fungerar arbetsmarknaden och finansmarknaderna? Hur bedrivs konkurrens- och miljöpolitik? Hur integreras den svenska ekonomin med EU och världsekonomin? Marknad och politik ger en heltäckande bild av svensk ekonomi och svensk ekonomisk politik inför 2000-talets andra decennium. Samtliga kapitel är antingen nyskrivna eller kraftigt omarbetade med hänsyn till de senaste årens omvälvande förändringar. Marknad och politik är en modern lärobok om den svenska ekonomin för grundutbildningen i nationalekonomi vid universitet och högskolor. Boken lämpar sig också väl för alla som vill sätta sig in i hur den svenska ekonomin fungerar och den ekonomiska politikens problem och valmöjligheter. Den kräver inga djupare förkunskaper i ämnet. Förutom redaktörerna Lars Hultkrantz och Hans Tson Söderström medverkar: Björn Andersson, Mats Bergman, Karolina Ekholm, Klas Eklund, Martin Flodén, Peter Fredriksson, Klas Fregert, Joakim Gullstrand, Magnus Henrekson, Bertil Holmlund, Lars Nyberg, Karin Olofsdotter, Bo Sandelin, Lennart Schön, Arvid Wallgren, Staffan Viotti, Pehr Wissén och Maria Vredin Johansson. Nionde upplagan.