Med livet som insats : biografin som humanistisk genre

Med livet som insats : biografin som humanistisk genre
Medverkande
Förlag Sekel Bokförlag/Isell & Jinert
GenreHistoria och arkeologi
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor190
Vikt280 gr
Utgiven2011-01-28
SABAef
ISBN 9789185767274
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
GÅR DET ATT GÖRA VETENSKAP AV LIVET? I denna antologi ges en helhetsbelysning av biografin som humanistisk genre. Initierat och uppslagsrikt diskuterar en lång rad av de ledande forskarna på området biografins återkomst och pånyttfödelse i samtida humanistisk forskning, dess metoder och teorier, traditioner och utvecklingsmöjligheter. I det första avsnittet förs övergripande resonemang om biografin som humanistisk genre. Därnäst riktas blicken mot biografins plats inom fyra akademiska ämnen: litteraturvetenskap, historia, idéhistoria och arkeologi. På det följer bidrag om det på en gång lustfyllda och smärtsamma mötet mellan biografen och den biograferade. Boken avslutas med en fyllig förteckning över biografier och biografisk forskningslitteratur. I boken medverkar Yvonne Hirdman, Alf W Johansson, Kristina Josefson, Martin Kylhammar, Lisbeth Larsson, Ingmar Lundkvist, Birgitte Possing, Henrik Rosengren, Johan Svedjedal, Eva Helen Ulvros, Christina Carlsson Wetterberg och Johan Östling.