Offentliga rum

Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Torg, gator, öppna platser, trottoarer, kajer, gårdar och gallerior: stadens offentliga rum är många. Så länge Stockholm funnits har torg och andra platser varit stockholmarnas gemen-samma utrymmen. Handel, utbyte, brott och straff, maktens uppvisningar och politiska protester har alltid letat upp fria ytor i stadsmiljön också för så enkla ting som att förflytta sig. Skilda tiders smak och behov har satt sin prägel på de många rum vi kallar offentliga. S:t Eriks årsbok 2011 vill visa på de historiska linjerna och spegla nuets stadsrum. Från kantsten till byggnads-ordning, från medeltid till framtid, från innerstadens symbolmättade platser till förorternas praktik. Men också reflektera över vad de senaste decenniernas privatiseringar har inneburit för vad som tidigare varit allmänt och allas. Delar av det offentliga rummet har på senare tid förändrats genom utbyggnaden av gallerior och privatiseringar av hela köpcentra, och har inte helt problemfritt blivit "halvoffentliga". Journalisterna som avslöjat Boultbees affärer summerar sin bild av historien. Ett flertal andra skribenter ger också sin bild av bland annat arbetarrörelsens erövring av det offentliga rummet, stadens offentliga konst och graffiti samt förorternas negligerade offentliga rum. Boken är svenskproducerad och svanenmärkt.