Att leda lärande samtal

Att leda lärande samtal
Författare
Förlag Karlstads universitet, Utbildningsvetenskap
GenrePedagogik
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor71
Vikt190 gr
Utgiven2008-08-01
ISBN 9789185019502
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Utifrån ett lärar- och skolledarperspektiv är skolutveckling problembaserad. Skolutveckling behöver i enlighet med detta ta sin utgångspunkt i vardagsverksamheten och de problem och dilemman som elever, lärare och skolledare ställs inför.

Lärares undervisningsmönster utvecklas i hög grad i mötet med eleverna samt genom samtal med kollegor om dessa erfarenheter. Lärares erfarenhetslärande utgör en grundstomme i skolutvecklingssammanhang.

Att stödja skolutveckling innebär utifrån denna utgångspunkt att skapa goda lärmiljöer för lärare, som leder till fördjupad kunskap om problemområdet. En fördjupad problemförståelse ökar sannolikheten för att man ska finna mer ändamålsenliga och framgångsrika lösningar på problemet.

I denna skrift beskrivs hur man med hjälp av lärande samtal kan få ut mer lärdomar ur sina vardagserfarenheter som sedan kan vara vägledande för hur man kan agera i nya vardagssituationer.