Revisorsnämndens praxis juli – december 2001

Revisorsnämndens praxis juli – december 2001
Medverkande
Förlag Iustus
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor168
Vikt0
Utgiven2002-11-15
ISBN 9789176785188
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Bokpresentation Revisorsnämnden (RN) är den myndighet som ansvarar för examination, godkännande och auktorisation av samt tillsyn över revisorer. RN publicerar en gång om året sina avgöranden i samlad form. Tanken är att underlätta tillgängligheten för alla som har behov av att fortlöpande hålla sig underrättade om de yrkesetiska och andra krav som ställs på godkända och auktoriserade revisorer samt på registrerade revisionsbolag. I denna utgåva återfinns ett urval av RN:s beslut i disciplin- och ansöknings-ärenden samt meddelade förhandsbesked mellan 1 juli - 31 december 2001. I förekommande fall hänvisas till referat av domstols överprövning av RN:s beslut. Domar som meddelats sedan föregående utgåvor och som är hänförliga till beslut som finns återgivna i dessa har beaktats. I utgåvan finns även ett samlingsregister över publicerade beslut under perioden 1 juli 1995 - 31 december 2001.