Internationell miljörätt

Internationell miljörätt
Författare
Förlag Iustus
GenreJuridik
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor282
Vikt0
Utgiven2000-01-01
SABUh:oe
ISBN 9789176784013
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Den tid är förbi då miljöfrågor kunde lösas enbart med nationella åtgärder, utan internationell samordning och internationellt samarbete. Den tid är i princip förbi då det över huvud taget var möjligt att förstå miljöskydd i ett snävt nationalstatligt perspektiv. I stor utsträckning är svensk miljörätt i dag präglad av normer, begrepp och idéer som kommit till uttryck i internationella sammanhang, exempelvis vid FN:s miljökonferenser i Stockholm 1972 och Rio de Janeiro 1992. Det går därför inte att förstå svensk miljörätt, och framför allt inte att se den i ett större sammanhang utan att också uppmärksamma den internationella miljörätten; en snäv begräsning till ”svensk” miljörätt är inte bara otidsenligt utan även ofullständig. Ett av syftena med den här boken är att ge en introduktion till den internationella miljörätten – det internationella miljösamarbetets rättsliga grund. Ett annat syfte är att placera den svenska miljörätten i ett internationellt sammanhang.