Den dokumentvillkorade garantin :

Den dokumentvillkorade garantin :
Författare
Förlag Karnov Group
GenreJuridik
FormatInbunden
SpråkSvenska
Antal sidor565
Vikt0
Utgiven2015-01-20
ISBN 9789176105030
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
I samband med genomförande av avtal är det vanligt att en tredje part på uppdrag av den ena avtalsparten utfärdar en garanti till den andra. Särskilt vid internationell handel förekommer det att garantier utformas på det sättet att garanten åtar sig att prestera på villkor att vissa angivna dokument presenteras. Sådana garantier går i praktiken under beteckningen självständiga garantier men kan mer rättvisande betecknas som dokumentvillkorade garantier. Boken placerar på ett systematiskt sätt och med internationella utblickar in den dokumentvillkorade garantin i en svensk förmögenhetsrättslig kontext. I boken behandlas bl.a. följande frågor:– Hur kan garantier klassificeras på ett sätt som bidrar till att klargöra vilka rättsverkningar som följer av olika slags garantier?– På vilket sätt skiljer sig dokumentvillkorade garantier från andra typer av garantier, som t.ex. borgensåtaganden?– Hur avgörs det om en garanti är en dokumentvillkorad garanti?– Hur tolkas dokumentvillkorade garantier? Finns det särskilda tolkningsprinciper?– Hur är regeln om rättsmissbruk utformad?– Under vilka omständigheter har garanten regressrätt gentemot gäldenären?– Vilka är konsekvenserna av att parterna till basavtalet avtalat attbeneficienten inte får begära fullgörelse av garantin? – Under vilka omständigheter har gäldenären återkravsrätt gentemotbeneficienten? Författaren Johan Adestam är verksam vid Juridiska fakulteten, Lunds universitet. Boken är hans doktorsavhandling.