Svenska städer i medeltidens Europa : en komparativ studie av stadsorganisation och politisk kultur

Svenska städer i medeltidens Europa : en komparativ studie av stadsorganisation och politisk kultur
Författare
Förlag Stockholm University
GenreHistoria och arkeologi
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor250
Vikt519 gr
Utgiven2015-09-02
SABKc.3
ISBN 9789176098813
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
En vanlig bild av de svenska städerna under medeltiden är att de var starkt tyskinfluerade. En stor tysk invandring bidrog till städernas uppkomst och blomstring från 1200-talet och tyska köpmän dominerade de svenska stadsstyrelserna. De svenska städerna organiserades efter mönster hämtade från den högtstående tyska kulturens städer. Svenskarna betraktade inkräktarna med misstänksamhet och lagar infördes för att begränsa tyskarnas makt. Stämmer den här bilden? I Sofia Gustafssons doktorsavhandling ifrågasätts och omprövas den vedertagna beskrivningen av relationen mellan utländska och svenska städer under medeltiden. Här studeras hur städer var organiserade, vilka normer som fanns kring hur en stad borde styras och hur den politiska interaktionen inom staden såg ut. Genom att jämföra medeltidens svenska städer med syd- och nordtyska, engelska och danska städer analyserar författaren hur spridning av olika element har gått till och vad som har orsakat likheter och skillnader. Det blir en historia om centrum och periferi, europeisering, integration och inflytande på medeltiden.