Mammor med intellektuell funktionsnedsättning och deras barn : att se, förstå och bemöta dem utifrån psykologisk teori

Mammor med intellektuell funktionsnedsättning och deras barn : att se, förstå och bemöta dem utifrån psykologisk teori
Författare
Förlag Atremi AB
GenrePsykologi
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor218
Vikt290 gr
Utgiven2019-01-10
SABDo
ISBN 9789175272351
Huruvida föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning (psykisk utvecklingsstörning) klarar av sitt föräldraskap har alltid ifrågasatts. Den här boken vill visa på vikten av relationen mellan föräldrar och barn när man ska ge hjälp och stöd till föräldrar med kognitiva brister. Forskning rörande barn och barns utveckling har länge varit ett viktigt område inom psykologin. Man är dock inte alltid överens om föräldrars betydelse för barns psykiska utveckling.
 Författarna visar hur psykologiska insatser kan utformas i familjer med komplex problematik inklusive föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning. Boken kan utgöra en referensram för att underlätta samarbetet mellan personal inom pedagogisk, social, psykologisk och medicinsk verksamhet.
 Boken bör med fördel även kunna användas inom utbildningar för behandlingspersonal inom psykolog- och socionomutbildningar.

Kristina Andersson är leg psykolog och leg psykoterapeut. Hon har erfarenhet av barn- och familjearbete genom ut­red­ning, behandling, konsultation och handledning.

Kristina Nilsson, leg psykolog och specialist i neuropsykologi, har arbetat inom barn- och ungdomshabilitering och inom kommunal LSS-verksamhet med utredning, handledning och konsultation.