Den visuella texten : multimodal analys i praktiken

Den visuella texten : multimodal analys i praktiken
Serie Ord och stil
Författare
Förlag Hallgren & Fallgren
GenreSpråk (inkl. lexikon, parlörer och ordböcker)
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor176
Vikt401 gr
Utgiven2009-12-30
SABFc
ISBN 9789173828406
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen

I dag kräver tolkning och skapande av text inte bara att man kan läsa och skriva. Textens layout är viktig för dess betydelse, och många texter innehåller bilder.

Inom skolan framhåller man behovet av utvidgade textbegrepp, och i andra sammanhang säger man att texter är multimodala, det vill säga att de skapar betydelse genom mer än skrift. Den visuella texten introducerar en sådan utvidgad syn på texter.

I boken presenteras en modell för analys av visuella texter, alltså texter som innefattar både skrift och bilder. Eftersom modellen bygger på australisk och brittisk forskning är ett av bokens syften att presentera svenska termer och begrepp. Boken innehåller många exempel från reklam och andra massmedietexter, läroböcker, tecknade serier och olika vardagstexter.

Boken riktar sig till språk- och kommunikationsstudenter vid högskolor och universitet och till lärarstuderande. Också forskare, studenter som skriver uppsats och lärare har nytta av bokens svenska terminologi för multimodal analys av text. 

Denna titel har tidigare givits ut av Hallgren & Fallgren men ingår numera i Studentlitteraturs sortiment.