Den svenska väljaren : en introduktion till politiskt beteende

Den svenska väljaren : en introduktion till politiskt beteende
Författare
Förlag Santérus Förlag
GenreSamhälle, politik och debatt
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor312
Vikt480 gr
Utgiven2022-01-04
SABO
ISBN 9789173591768

Denna bok ger en grundläggande introduktion till forskning om politiskt beteende. Med hjälp av enkel statistik får läsarna kunskap om medborgarnas agerande i allmänna val. Med unika data ger boken nya inblickar i de svenska väljarnas röstning i riksdagsvalet 2018, ett val som splittrade svensk politik. Studiernas utgångspunkt är grundläggande statsvetenskapliga teorier baserade i politisk sociologi, politisk psykologi och rational choice. Samtliga studier kopplas till orsakstratten, väljarforskningens klassiska modell.

Boken är främst avsedd för studerande vid universitetens och högskolornas introducerande kurser i statsvetenskap och för dem som är intresserade av svensk politik.

Magnus Hagevi är professor i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet i Växjö och forskar om politiskt beteende och partier.