Egenkontroll med checklistor vid tillbyggnad, renovering och ändring av en- och tvåfamiljshus, fritidshus

Egenkontroll med checklistor vid tillbyggnad, renovering och ändring av en- och tvåfamiljshus, fritidshus
Författare
Förlag Svensk Byggtjänst
GenreTeknik
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor48
Vikt0
Utgiven2014-03-21
SABPpba
ISBN 9789173336567
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Vid tillbyggnad, renovering och ändring av småhus finns det krav på att utförda arbeten ska dokumenteras, till exempel genom egenkontroller, provningar, intyg med mera. Många byggherrar och entreprenörer saknar rutiner för den egna kvalitetssäkringen. ”Egenkontroll med checklistor vid tillbyggnad” är ett underlag framtaget för att på ett enkelt sätt hjälpa dessa att möta samhällets krav på dokumentation. I " Egenkontroll med checklistor vid tillbyggnad" har Tobias Karlsson och Krister Ljungberg, certifierade kontrollansvariga, sammanställt de vanligaste kontrollerna som bör utföras vid arbeten med en- och tvåfamiljshus när det gäller tillbyggnad, renovering och ändring. Detta är en uppdatering av den av författarna tidigare utgivna "Checklistor och egenkontroller" som även innehöll checklistor för tillbyggnad, renovering och ändring. Numera är det uppdelat på två checklistor – denna som rör tillbyggnad, renovering och ändring och en separat som rör nybyggnad. Annan projekt- och branschspecifik dokumentation kan behöva upprättas. Författarna hänvisar i egenkontrollerna till paragrafer i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 BBR, med ändringar till och med BFS 2013:14 (BBR20) som finns på www.boverket.se.