Checklistor och egenkontroller

Checklistor och egenkontroller
Författare
Förlag Svensk Byggtjänst
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor48
Vikt0
Utgiven2013-03-08
ISBN 9789173335799
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Vid nybyggnad, tillbyggnad och renovering av småhus finns det krav på att utförda arbeten ska dokumenteras, till exempel genom egenkontroller, provningar, intyg med mera. Många byggherrar och entreprenörer saknar rutiner för den egna kvalitetssäkringen. ”Checklistor och egenkontroller” är ett underlag framtaget för att på ett enkelt sätt hjälpa dessa att möta samhällets krav på dokumentation. I Checklistor och egenkontroller har Tobias Karlsson och Krister Ljungberg, certifierade kontrollansvariga, sammanställt de vanligaste kontrollerna som bör utföras vid arbeten med en- och tvåfamiljshus. Annan projekt- och branschspecifik dokumentation kan behöva upprättas. Författarna hänvisar i egenkontrollerna till paragrafer i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 BBR, som finns på www.boverket.se.