Barnens och barnets bästa

Barnens och barnets bästa
Serie Research Report in Sociology of Law
Författare
Förlag Lunds universitet, Media-Tryck
GenreSamhälle, politik och debatt
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor130
Vikt284 gr
Utgiven2021-06-22
ISBN 9789172674424
Det övergripande syftet med denna pilotstudie har varit att undersöka och analysera principen om barnets bästa i praktiken, med fokus på de spänningsförhållanden som kan finnas när både enskilda barns bästa och en grupp barns bästa ska beaktas. Studien är en mindre pilotstudie baserad på kvalitativa intervjuer med rektorer på sju högstadieskolor och föreståndare på sex HVB-hem (hem för vård eller boende). Grundskola och HVB-hem är exempel på institutioner där det kan finnas barn med olika sociala svårigheter, och där konflikter kan uppstå mellan barn och olika barns behov. Skolan är även en skyddsfaktor för sociala problem och en viktig samarbetspartner för socialtjänst och HVB-hem när unga bor på HVB-hem. I denna rapport synliggörs och diskuteras hur olika professionella aktörer resonerar kring barnets bästa i arbetet och hur likheter och skillnader kan förstås i relation till organisatorisk och professionell tillhörighet, handlingsutrymme och samhällsuppdrag. Studien visar på några möjliga spänningsförhållanden och dilemman som kan finnas när barnets bästa ska tolkas och tillämpas utifrån de olika verksamheternas perspektiv och uppdrag, och i relation till gruppen unga och enskilda barn och unga, samt hur rektorer på högstadieskolor och föreståndare på HVB-hem kan resonera kring möjliga hinder och lösningar. Vidare belyser rapporten och intervjuerna några utmaningar i omvärlden vad gäller möjligheten att tillgodose barns bästa och med barnkonventionen som lag.