Samhällsorientering – för en hållbar integration : För en hållbar integration

Samhällsorientering – för en hållbar integration : För en hållbar integration
Författare
Förlag Gothia Kompetens AB
GenreSamhälle, politik och debatt
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor186
Vikt400 gr
Utgiven2021-04-01
SABOhdi
ISBN 9789172512399

En unik bok som fogar samman samhälle, civilsamhälle och stat kring hållbar integration.

Samhällsorientering för en hållbar integration är en unik bok som fogar samman samhälle, civilsamhälle och stat kring en stor och genomgående tematik, hållbar integration, alltså allas möjlighet att leva ett fullvärdigt liv, med arbete, bostad och trygghet.

Hållbar integration handlar också om ett fullvärdigt medborgarskap, med allt vad det för med sig när det gäller fri- och rättigheter som att rösta och delta i samhällslivet på lika villkor. Och det handlar om att känna sig som en del av en samhällsgemenskap.

Samhällsorientering för en hållbar integration är en bred, och samtidigt djupt insiktsfull, introduktion till dagens Sverige. Ett Sverige som på avgörande punkter drastiskt förändrats och inte längre har så mycket gemensamt med det Sverige vi levde i för bara några decennier sedan. Ett Sverige som förändrats på sätt som har fått väsentliga konsekvenser för hur vi förstår och arbetar med integration.

Boken vänder sig främst till alla dem som arbetar med nyanlända. Vad kan de göra för att bidra till en bättre integration och därigenom en hållbar utveckling? Men en huvudpoäng i boken är att integration i själva verket angår oss alla, inte bara nyanlända och de som direkt arbetar med dem. Integration handlar om hur samhället hänger ihop och på vilka villkor man kan vara delaktig i det. En sådan samhällsomvandling behöver vi alla bidra till. Det krävs en integration som omvandlar oss alla från åskådare till deltagare.

Erik Amnå är professor emeritus i statskunskap vid Örebro universitet. Hans forskning har kretsat kring frågor om demokrati och medborgarskap, politisk socialisation och politiskt deltagande, ofta med ett ungdomsperspektiv.

Mikael Stigendal är professor i sociologi vid Malmö universitet. Hans huvudintresse är integration och segregation; frågan om hur samhället hänger ihop, och framför allt hur detta tar sig uttryck i städer.