Kina - vår tids drama : historia, politik, ekonomi, miljö, internetrevolution, mänskliga rättigheter

Kina - vår tids drama : historia, politik, ekonomi, miljö, internetrevolution, mänskliga rättigheter
Författare
Förlag Hjalmarson & Högberg Bokförlag
GenreSamhälle, politik och debatt
FormatInbunden
SpråkSvenska
Antal sidor560
Vikt871 gr
Utgiven2009-10-07
SABNoea
ISBN 9789172240971
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen

Knappast något som sker i vår tid har mer långgående konsekvenser än Kinas uppgång. Grunden till uppgången är ekonomisk. Tre decennier av en tillväxt på i genomsnitt 10 procent har gjort Kina till världens nästa största ekonomi. Finanskrisen har ytterligare stärkt Kinas ekonomiska roll i världen. Landets modernisering är dramatisk. Cykellandet Kina är t.ex. idag världens största bilmarknad, med Geely-ägda Volvo personvagnar som ett av kvalitetsmärkena. Kinas uppgång är av sådan omfattning är den påverkar maktbalansen i världen. Kina blir en allt viktigare faktor i världspolitiken, och lösningen av vår tids stora frågor, som klimatfrågan, förutsätter Kinas aktiva medverkan. På så sätt har Kina blivit en oundgänglig makt, och en avgörande fråga är om Kina är berett att axla det internationella ansvar som följer av dess växande makt. Kina har blivit mer självsäkert i sitt internationella agerande. Landet står samtidigt inför djupliggande politiska, ekonomiska, sociala och ekologiska problem, som gör att Kina ibland beskrivs som en skör supermakt. Dramat i relationerna mellan Kina och USA våren 2012 kring den blinde människorättsadvokaten Chen Guangcheng visar på både den vikt som USA och Kina tillmäter den komplexa relationen och på partistatens skörhet. En grundläggande fråga är hur länge Kina kan förbli en auktoritär stat. Vissa bedömare betonar anpassningsförmågan och uthålligheten, andra de tendenser, som IT-revolutionen, som leder till ett mer pluralistiskt och mer individualistiskt samhälle. Klart är att den korrupta partistaten står inför stora och växande utmaningar. Om allt detta skriver Börje Ljunggren ytterst initierat i sin bok om det kinesiska dramat. Boken är baserad på aktuell forskning om Kina, men samtidigt personlig, och med fingret på pulsen på dagens Kina.


Röster om boken (första upplagan):

"Börje Ljunggren har skrivit den i särklass mest innehållsrika, intressanta och insiktsfulla analysen av Kina som finns tillgänglig på svenska. Hans bok är inte bara oundgänglig för alla som vill lära sig något om dagens Kina eller som vill besöka landet den borde också vara obligatorisk läsning för alla svenska beslutsfattare och opinionsbildare."
Klas Eklund

"Äntligen! En bred och innehållsrik analys av Kinas utveckling under de senaste trettio åren [...] en bok full av insikter men också med frågor inför alla de stora utmaningar som väntar Kina framöver. En grundbok för alla Kinaintresserade."
Cecilia Lindqvist

"Boken är viktig för alla som söker ärliga svar om den framväxande stormakten."
Thomas Hammarberg

"Börje Ljunggren har skrivit en oerhört fascinerande bok som inte bara gör dagens Kina mer begripligt, utan också stimulerar till nya frågor och funderingar."
Lennart Berntson, Svenska Dagbladet

"Hans bok är ett måste för alla som fått ett nyvaknat intresse för Kina och som också vill få komplicerade skeenden förklarade på ett lättfattligt sätt."
Britt-Marie Mattsson, Göteborgs-Posten

"Som ett fullmoget vin (i jämförelse med de övriga (utmärkta) böckerna.) Snart sagt varje liten detalj är så informativ och välavvägd att marginalerna blir fulla av förstrykningar."
Johan Swedenmark, LO-tidningen

"Den hittills bästa boken på svenska om dagens Kina."
Gunvor Hildén, Upsala Nya Tidning

"Ljunggren ger en välkommen överblick som känns nästan dagsaktuell."
Peter Fröberg Idling, Dagens Nyheter

"Börje Ljunggren kombinerar Pekingambassadörens iakttagelser på platsen med den nyfikne Asienforskarens kunskaper och bjuder den läsande allmänheten på en utmärkt bok."
Gunnar Wetterberg, Sydsvenskan

"[...] en form av standardverk som säkerligen kan leva länge om författaren och förlaget har kraft och tid att uppdatera den i nya upplagor."
Fredrik Kron, Amnesty Press

"För den som vill få djupare kunskaper om Kina kan det vara svårt att orientera sig. Nu finns emellertid en bok, som verkligen är att rekommendera."
Mats Wingborg, Omvärlden


BÖRJE LJUNGGREN har ägnat praktiskt taget hela sitt yrkesliv åt Asien och varit stationerad i fyra länder i regionen. Under åren 2002-2006 var han Sveriges ambassadör i Kina, tio år tidigare ambassadör i Vietnam och på 1970-talet biståndschef i Laos och Bangladesh. Han har varit chef för Utrikesdepartementets och Sidas Asienenheter. Parallellt har Börje Ljunggren ägnat sig åt forskning om Asien och doktorerat i statskunskap. Idag är han utrikesdepartementets samordnare av Stockholm China Forum, ordförande i SEB:s Asienråd, rådgivare till Sweden-China Trade Council, skribent, föreläsare, och knuten till Kinacentret vid Stockholms Handelshögskola, Harvarduniversitetets Asiencenter och Nordiska institutet för Asienstudier. Hösten 2009 kom en andra upplaga av hans bok Kina vår tids drama. Ingen annan har hans samlade erfarenheter och kunskaper om Asien i allmänhet och Kina i synnerhet.