Marine and Other Types of Transport Insurance : a Brief Introduction to the Swedish Regulations and Conditions

Marine and Other Types of Transport Insurance : a Brief Introduction to the Swedish Regulations and Conditions
Författare
Förlag Jure Förlag
GenreJuridik
FormatHäftad
SpråkEngelska
Antal sidor114
Vikt0
Utgiven2008-10-15
SABOeadb
ISBN 9789172233386
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Transporträtten har på senare tid fått en ökad betydelse, mycket beroende på det allt intensivare handelsutbytet mellan olika delar av världen. Affärsmän måste noga beakta risken, både för skador på, eller förlust av, fartyg och andra transportmedel, såväl som den last som medförs.

Syftet med transportförsäkring är att ersätta varuägaren om varan skadas eller förstörs under transporten. Försäkring av varor som transporteras är nära kopplat till den fördelning av risk som gäller enligt transport- och köprättsliga regler. I denna nyskrivna bok redogör författaren för det skydd som olika typer av försäkringar mot transportrisker erbjuder. Även sambandet mellan transportörens ansvar vid förlust av eller skada på godset och transportförsäkringen belyses.

Boken är avsedd att användas på utbildningar i juridik, logistik och sjöfartsekonomi samt vänder sig till alla som arbetar med transportförsäkringar.

Svante O. Johansson är professor i sjö- och transporträtt vid Handelshögskolan i Göteborg samt professor II vid Nordisk institutt for sjørett i Oslo, Norge.