Kristenhetens slut som västerlandets samhällsbärare

Kristenhetens slut som västerlandets samhällsbärare
Författare
Medverkande
Förlag Artos & Norma Bokförlag
GenreReligion
FormatDanskt band
SpråkSvenska
Antal sidor131
Vikt200 gr
Utgiven2022-08-09
SABC:d
ISBN 9789172171367
Sexton sekel av kristet samhällsbygge går mot sitt slut. Mentaliteter, normsystem, seder och tankefigurer som varit fundament i vår västerländska civilisation förändras snabbt och omdaningen driver oss in i en ny era. Övergången är brutal. Den är svår att acceptera för försvararna av den tidsålder som försvinner samtidigt som andra hjälpligt kan se hopp i moderna idéer. Men vi genomlever verkligen en förvandling. Den hedniska tid som öppnar sig upprustar gammal vishet och samtidigt gammal grymhet. Den store Pan är på väg tillbaka. Författaren till den här boken, Chantal Delsol, är fransk professor emerita i filosofi och krönikör i Le Figaro. Som praktiserande katolik är hon allmänt respekterad och författare till arbeten om filosofi, essäer och romaner som översatts till ett tjugotal språk. Christine Zyka, fil dr och lärare på Newmaninstitutet skriver i sin initierade inledning: »Med en oerhörd skärpa avslöjar Delsol för läsaren det som många redan visste, men helst inte ville erkänna den västerländska kristenhetens irreversibilitet.« Den kristna eran som nu avslutas levde på att dominera. Kristendomen bör hitta en annan form för sin existens. Som det tysta vittnet. Som Guds hemliga agent anser författaren.