Leva med barn : en bok om små barns hälsa och utveckling

Leva med barn : en bok om små barns hälsa och utveckling
Författare
Förlag Gothia
GenrePsykologi
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor263
Vikt0
Utgiven2012-05-22
SABDofa
ISBN 9789172058606
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen

Leva med barn är en bok för föräldrar. Den tar upp barnets omvårdnad, hälsa och sjukdomar, liksom barnets utveckling och samspelet i familjen. Den handlar också om barnets och småbarnsfamiljernas situation i närmiljön och samhället. Många praktiska råd, idéer och diskussionsunderlag finns och barnets rättigheter, med FN:s barnkonvention som grund, går som en röd tråd genom hela boken. Sist i boken finns ”Mina sidor” där ni kan fylla i barnets utveckling och göra minnesanteckningar för viktiga och roliga händelser.

Livslångt föräldraskap och garantier om barnets bästa – det är ett stort åtagande. Leva med barn vill gärna ge ett grundläggande stöd för föräldrar att bygga vidare på. Att hitta sin egen styrka och förmåga som förälder och våga tro på sig själv. Och att möta sina barn i glädje och ömsesidig respekt.

I denna upplaga (11.1) är texten om barns mat uppdaterad med anledning av Livsmedelsverkets nya kostråd.

Leva med barn har skrivits av barnläkarna Lars H Gustafsson och Marie Köhler.