Verksamma verksamheter : att bättre förstå, hantera och utveckla verksamheter för kvalitet och effektiv resursanvändning

Verksamma verksamheter : att bättre förstå, hantera och utveckla verksamheter för kvalitet och effektiv resursanvändning
Författare
Förlag Bokförlaget Daidalos
GenreSamhälle, politik och debatt
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor182
Vikt253 gr
Utgiven2011-05-17
SABQbaab
ISBN 9789171733399
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Media diskuterar ständigt tillkortakommanden i verksamheter som sjukvård, äldreomsorg och habilitering. Verksamhetschefer som får kritik säger sig ofta vilja ”se över rutinerna”, men steget från en sådan (kanske välbehövlig) översyn – och från att formulera handlingsplaner och värdegrunder – till att åstadkomma verkliga och varaktiga förändringar är som regel stort. Förändringsprocesser kan vara långa och krävande. Verksamma verksamheter är en studie av – och en handledning i – förändringsarbete och vägar till kvalitetshöjning, med fokus inte minst på självreflektion, kunskap och lärande. ”Våra exempel är hämtade från verksamheter som riktar sig till personer med funktionsnedsättningar”, påpekar bokens fem författare i förordet, ”men det är påfallande generella insikter och kunskaper som kommit fram när vi reflekterat kring och analyserat förändringar och utveckling inom omsorger, skola och habilitering, i nystartade verksamheter och olika projekt där vi medverkat. Vi både tror och vet att det går att dra paralleller till andra verksamheter.” Boken vänder sig till alla som är intresserade av hur verksamheter fungerar, utvecklas och förändras: tillsynspersoner, medarbetare, vägledare, coacher samt chefer av olika slag. De fem författarna har tillsammans en mycket bred erfarenhet av arbete med människor – och av att professionellt reflektera över sådant arbete. De har under tio år successivt utvecklat det idé- och kunskapssystem om verksamheter som presenteras i boken.