Psykiatrins Juridik 2010

Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Psykiatrins Juridik är utformad för att snabbt och enkelt ge användaren information kring en specifik fråga eller ett visst problem. Uppslagsord hämtade från psykiatrins vardag fångar upp frågeställningarna. Varje uppslagsord ger en tillräcklig grund för att fatta korrekta beslut och/eller få en juridisk bakgrund och förklaring till de regler som gäller inom det aktuella området. Användarvänligheten återspeglas också i språket som är anpassat för icke-jurister. Varje uppslagsord följer samma konsekventa pedagogik.

Ofta svårgenomträngliga lagar och författningar har omformats till fler än 500 lättbegripliga uppslagsord. På 848 sidor behandlas de flesta juridiska och formella frågeställningar som är aktuella inom psykiatrin.Varje uppslagsord ger klara besked om hur lagar och andra bestämmelser ska tillämpas i det dagliga arbetet.

Psykiatrins Juridik vänder sig i första hand till läkare inom psykiatrin, men är också en viktig informationskälla för andra yrkesgrupper och intressenter inom psykiatrisk vård och omsorg.

Psykiatrins Juridik är framtagen i nära samarbete med erfarna psykiatrer och sakkunniga jurister. En referensgrupp från alla delar av psykiatrin har bidragit med praktiska synpunkter under projektets gång.