What's up?. 6, Lärar-cd

What's up?. 6, Lärar-cd
Författare
Förlag Sanoma Utbildning
GenreSpråk (inkl. lexikon, parlörer och ordböcker)
SpråkSvenska
Vikt176 gr
Utgiven2005-06-23
SABFe/LC
ISBN 9789162260330

What’s up?

Vill du och dina elever arbeta med ett beprövat, flexibelt och mycket uppskattat läromedel? Med What’s up? blir inlärningen spännande och lustfylld: Texter som utmanar. Litterära utflykter i tid och rum. Intresseväckande realia.

Med mångsidiga What’s up? har du alla möjligheter att variera och individualisera lektionerna.

Lärar-cd åk 6 (6-9)Texter och hörövningar har spelats in i studio i England. Samtliga sånger är originalinspelningar.

Lärar-cd går även att köpa som online-produkt.