Sokrates i Uppsala: En bok om och av Thorild Dahlquist

Sokrates i Uppsala: En bok om och av Thorild Dahlquist
Serie Skrifter rörande Uppsala universitet. C, Organisation och historia
Författare
Förlag Acta Universitatis Upsaliensis
GenreFilosofi och idéhistoria
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor270
Vikt585 gr
Utgiven2018-01-08
ISBN 9789155499396
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
I denna bok ger Lennart Nordenfelt en bred redogörelse för Uppsalafilosofen Thorild Dahlquists (1920–2009) liv och gärning som filosof och opinionsbildare. Dahlquist hade en enastående ställning som lärare och forskarhandledare i Uppsala (delvis också i övriga Sverige) trots att han aldrig innehade någon officiell lärostol. Han tjänstgjorde som extralärare och forskarassistent på Filosofiska institutionen vid Uppsala universitet i närmare 50 år. Dahlquist uppskattades mycket högt, som lärare, rådgivare och vän, av många årgångar elever liksom av kolleger vid universitetet och andra lärosäten. Dahlquists publikationer är dock fåtaliga och det är svårt att utifrån bilda sig en uppfattning om hans bidrag till svensk filosofi. Nordenfelts avsikt i denna bok är att, framför allt på basis av Dahlquists egna handskrivna texter, ge en så fyllig bild som möjligt av hans ställningstaganden i filosofiska men också politiska frågor. Dahlquist var en av de starkaste och tydligaste förkämparna för den analytiska, ”vetenskapliga”, filosofin i Sverige. I en tid då denna filosofi fått många konkurrenter på de europeiska, inklusive de svenska, universiteten kan det vara av vikt att påminna sig hur de bästa argumenten bakom den analytiska filosofin gestaltar sig. Thorild Dahlquist formulerade under sin levnad många av dessa argument.

Författaren, Lennart Nordenfelt, var elev till Thorild Dahlquist under perioden 1964–1974. Nordenfelt disputerade i teoretisk filosofi vid Uppsala universitet 1974. Han har länge tjänstgjort på den tvärvetenskapliga Tema-institutionen vid Linköpings universitet, blev professor vid Tema Hälsa och samhälle 1987. Sedan 2012 är Nordenfelt seniorprofessor vid Ersta Sköndal Bräcke Högskola i Stockholm.