fbpx

Livsfrågan och Evangeliet : Bibeln i kyrkans undervisning

Livsfrågan och Evangeliet : Bibeln i kyrkans undervisning
Serie Konfirmand & Unga ledare
Författare
Förlag Verbum AB
GenreReligion
FormatHäftad
Språk
Vikt0
Utgiven2019-08-12
SABC
ISBN 9789152637982
<P dir=ltr align=left>För dig som arbetar med lärande och undervisning i kyrkan!

<P dir=ltr align=left>Livsfrågan och evangeliet erbjuder inspiration och redskap för kyrkans undervisning och en praktisk handledning till Bibeln, konfirmand.

<P dir=ltr align=left>Det kan vara svårt att länka människors liv och frågor till bibelns värld, texter och bilder. Ändå är det just det som är uppdraget för kyrkans undervisning. I Livsfrågan och Evangeliet formuleras en teologisk-pedagogisk utgångspunkt för kyrkans undervisning som mynnar ut i praktiska tips och idéer på hur man kan arbeta så att livsfrågan möts av evangeliet.

<P dir=ltr align=left>Livsfrågan och evangeliet är:
•&nbsp;En bok som knyter Bibeln närmare kyrkans undervisning
•&nbsp;En teologisk-pedagogisk bok som förenar teori och praktik
•&nbsp;En introduktion till kyrkans undervisning, ett inlägg i debatten och praktiska bibelövningar
•&nbsp;Praktisk handledning till Bibeln, konfirmand med specifika bibelövningar

<P dir=ltr align=left>Hjälp fler konfirmander att förstå vad de läser i Bibeln och att känna att Bibelns berättelser och den kristna tron handlar om dem själva!

<P dir=ltr align=left>Ur Jonas Eeks förord till Livsfrågan och evangeliet:
”Förstår du vad du läser?” är en självklar fråga i kyrkans undervisning. Men den förutsätter att man arbetar med bibeltexterna. Häri ligger inte bara ett stort ansvar utan även en ordentlig utmaning… Många pedagoger och präster vittnar om hur svårt det kan vara att länka Bibelns berättelser till kyrkans undervisning och flera konfirmander berättar att Bibeln aldrig använts i konfirmandundervisningen, trots att varje konfirmand fått en egen bibel. I linje med detta är det bara lite drygt var tionde konfirmand som, efter sin konfirmandtid, instämmer helt eller delvis i påståendet att Bibeln är aktuell i dag.

<P dir=ltr align=left>För att möta glömskan och hindra språkförlusten är det tid att tänka kreativt för hur kyrkan kan bli bättre på att i sin undervisning levandegöra Bibelns berättelser och koppla dem till människors liv. Syftet med den här boken är att vara ett redskap i det arbetet. Så att fler kan erfara hur livsfrågorna möts av evangeliet. Så att fler kan svara ”ja!” på den grundläggande frågan: ”Förstår du vad du läser?”.

Stäng meny