Normgivning och rättstillämpning inom kontraktsrätten

Normgivning och rättstillämpning inom kontraktsrätten
Författare
Förlag Lunds universitet, Media-Tryck
GenreJuridik
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor137
Vikt258 gr
Utgiven2020-04-08
SABOe
ISBN 9789151948782
I denna bok uppmärksammar Ola Svenssons en rad frågor om normgivning och rättstillämpning inom kontraktsrätten. Ett huvudsyfte är att undersöka om det går att skapa en ändamålsenlig arbetsfördelning mellan lagstiftaren och domstolarna när det gäller utvecklingen av kontraktsrätten. Centrala frågor som behandlas är i vilken omfattning som regleringen bör ske genom lagstiftning och lagmotiv och i vilken omfattning som den bör ske genom prejudikat. Det visas att ju mer som lagstiftaren använder sig av allmänna bedömningsstandarder, överlåter åt domstolarna att göra undantag från lagreglerna och avstår från att lagstifta om vissa delar av kontraktsrätten, desto större makt ges åt domstolarna. Boken är en delrapport av projektet ”Normgivning och rättstillämpning inom kontraktsrätten”. Projektet genomförs med stöd av Torsten Söderbergs Stiftelse. Ola Svensson är docent vid juridiska fakulteten i Lund.