Carolina Rediviva: Från akademiskt palats till vetenskaplig mötesplats. Byggnadens historia från 1810-tal till 2010-tal

Carolina Rediviva: Från akademiskt palats till vetenskaplig mötesplats. Byggnadens historia från 1810-tal till 2010-tal
Serie Scripta minora bibliothecae regiae universitatis upsaliensis
Författare
Förlag Acta Universitatis Upsaliensis
GenreHistoria och arkeologi
FormatDanskt band
SpråkSvenska
Antal sidor40
Vikt252 gr
Utgiven2019-08-26
SABIc-cz Uppsala: Carolina rediviva
ISBN 9789150627718
Den blivande kungen, Karl XIV Johan, besökte 1811 Uppsala i egenskap av universitetskansler. Universitetet behövde lösa två problem: plats för växande boksamlingar och lokal för akademiska fester. Kronprinsen pekade mot en av de högst belägna kullarna i den annars flacka staden Uppsala: på åsen mellan slottet och domkyrkan skulle en ny akademisk byggnad uppföras. Uppsala universitets konsistorium konstaterade förnöjt att platsen ”gör ett derå uppfört stående Palats till en prydnad för sjelfva Staden”. En lång byggprocess tog nu sin början och först 1841 stod ”palatset” Carolina Rediviva klart. Under årens lopp har ett flertal om- och tillbyggnader därefter skett. Denna skrift berättar i ord och bild historien om Carolina Redivivas förvandling från ett akademiskt palats till en vetenskaplig mötesplats.