Der Sprung Hörövningar åk 8-9

Der Sprung Hörövningar åk 8-9
Serie Der Sprung!
Författare
Förlag Liber
GenreSpråk (inkl. lexikon, parlörer och ordböcker)
FormatDB
SpråkSvenska
Vikt0
Utgiven2009-06-24
SABuFf
ISBN 9789147900121
Hör mal zu!! hörövningar för år 6 och 7 innehåller ca 45 inspelade hörövningar. Övningarna är indelade i tre nivåer: Nivå 1 som passar för både år 6 och 7 och Nivå 2 och 3 som passar bäst för år 7. Texterna finns inspelade på en audio-cd och övningarna ligger i form av kopieringsunderlag på en cd-rom.
Hör mal zu! hörövningar för år 8 och 9 innehåller ca 45 inspelade hörövningar. Texterna finns inspelade på en audio-cd och övningarna ligger i form av kopieringsunderlag på en cd-rom.

Läs mer
Materialet följer löst progressionen i serien Der Sprung men är inte knutet till eller beroende av någon viss text, så du kan använda det tillsammans med vilket läromedel som helst. I övningarna ingår ett tiotal autentiska intervjuer med ungdomar från Tyskland och Österrike.
Övningarna går ut på att eleverna ska uppfatta den viktigaste informationen i det de hör. De behöver inte förstå allt. Variationen på övningarna är stor och de är lätta och roliga att använda. I många fall finns också uppföljningsuppgifter där eleverna tränar fraser de hört i övningen. Du får skriva ut och kopiera kopieringsunderlagen i obegränsat antal exemplar.

Om författarna
Zandra Wikner-Strid och Anders Odeldahl är lärare i tyska och författare till serien Der Sprung! i tyska för högstadiet.