Elevhälsa i praktiken – paket bok 1-2-3

Elevhälsa i praktiken – paket bok 1-2-3
Författare
Förlag Liber
GenrePedagogik
FormatHäftad
SpråkSvenska
Vikt0
Utgiven2022-06-10
SABEmm
ISBN 9789147148530
Elevhälsa i praktiken – paketpris på de tre böckerna i serien
Med alla tre böckerna i serien Elevhälsa i praktiken får läsaren följa Visättraskolans hela resa - från en bortvalskola i kris, till en skola präglad av kunskap, trygghet och trivsel.

Läs mer
Med förankring i forskningen bjuds läsaren på konkreta insatser och arbetssätt såväl på organisatorisk nivå som i det dagliga arbetet med elevhälsa.
Böckerna kan, utifrån sin struktur med koppling mellan praktik och forskning och tillhörande reflektionsfrågor, med fördel användas som utgångspunkt för kollegialt lärande för arbetslag och elevhälsoteam inom skolan, samt inom lärarutbildningen och rektorsprogrammet.
Böckerna vänder sig till dig som är intresserad av konkreta exempel på skolutveckling som gör skillnad och där man genom systematiskt arbete lyckats göra en positiv vändning.

Skolinspektionen om Visättraskolan
- Det är en av de bästa skolor jag har varit på under mina nio år på Skolinspektionen och då har jag ändå varit på ungefär 250 skolor, säger Kjell Gyllenswärd, utredare på Skolinspektionen, i Huddinge direkt 2019-02-06 (www.stockholmdirekt.se)

I paketet ingår tre böcker:
- Elevhälsa i praktiken - Hur gör vi? (2020, ISBN 978-91-47-13672-8)
- Elevhälsa i praktiken - Konkreta exempel (2022, ISBN 978-91-47-14457-0)
- Skolutveckling i praktiken - Konkreta exempel (2022, ISBN 978-91-47-14545-4)

Om författarna
Semira Vikström är Visättraskolans tidigare rektor, numera skolchef i Huddinge kommun. Erik Hall är tillförordnad rektor på skolan och Dounya Hayyoun är biträdande rektor. Ingrid Hylander är legitimerad psykolog och docent i pedagogik.