Numicon Tallinje tiotal

Numicon Tallinje tiotal
Serie Numicon
Förlag Liber
GenreMatematik och statistik
SpråkSvenska
Vikt0
Utgiven2022-07-28
SABTa
ISBN 9789147147168
Räkna med alla sinnen
Ett taktilt, visuellt och konkret sätt att arbeta med matematik som passar alla elever och speciellt de som är i behov av särskilt stöd. Den konkreta matematiklådan, fylld med laborativa matematiska verktyg, öppnar vägen till matematiken utan krav på några förkunskaper och ger alla elever en bra chans att snabbt erövra den grundläggande matematiken.

Läs mer
Vad är Numicon?
Numicon är ett multisensoriskt undervisningsprogram med laborativt material. Numicon - Matematik med alla sinnen har tagits fram efter ett koncept från Storbritannien med stöd av Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM. Det laborativa materialets funktion är att lyfta fram det matematiska tänkandet och ge stöd åt den språkliga förmågan. Aktiviteterna i programmet bygger på en långsam, nivåanpassad och systematisk arbetsgång. Metoden har visat sig mycket framgångsrik för elever i behov av särskilt stöd.
De senaste åren har Numicon vuxit i Sverige. Många lärare har upptäckt att materialet fungerar utmärkt i klassundervisningen. I Storbritannien är det sedan många år tillbaka utbrett att materialet används med stor framgång till alla elever i klassrummen.

Pedagogiska tankar: Hur fungerar Numicon?
Numicon använder talbilder/talblock för att representera olika tal. Meningen är att eleverna ska kunna skapa sig inre bilder av talen. När talblocken läggs i ordning börjar eleverna se sambanden mellan talen, att talsystemet är uppbyggt efter ett visst mönster och att vissa tal är jämna och andra är udda. Målet är att eleverna kommer till insikt om att tal inte förekommer slumpmässigt, utan att de är en del av ett organiserat system, fyllt av ett otal mönster.

Vad är Numicon - Matematik med alla sinnen 2.0
Numicon - Matematik med alla sinnen 2.0 består av en Numiconlåda med taktilt, laborativ material i flera delar, en Lärarhandledning med aktiviteter där arbetsgången är nivåanpassad och systematisk samt belyser kritiska aspekter i matematikinlärningen, ett Bedömning och kopieringsunderlag som kartlägger vart i Lärarhandledningen arbetet ska påbörjas samt stöd i bedömningen av elevernas kunskaper. Alla tre delarna (Numiconlådan, Lärarhandledningen och Bedömning och kopieringsunderlag) säljs separat.
Numiconlådan innehåller:
Talblock, två lådor à 80 st
Extra entalblock, 120 st
Extra tiotalblock, 60 st
Basplattor, 6 st
Mallar till basplattor, 12 st med 2 sidor
Hemliga påsar, 3 st
Pluggar, 160 st
Snurror, 6 st
Mallar till snurror, 12 st
Tallinje tiotal, 3 st
Stor tallinje Bordsmodell, 3 st
Tallinje 0-100 cm (meterlinjal), 3 st
Tärningar, 12 st
Tallinje 0-21, 3 st
Tallinje 0-31, 3 st
Talkort (kortlek) 0-100, 1 st

Lärarhandledning innehåller:
En omfattande handledning än tidigare utgåva och många fler aktiviteter (tips och idéer) som stöder alla delar i Numiconlådan. Säljs separat.
- Expertråd för lärare om hur man gör de grundläggande föreställningarna om tal gripbara för eleverna och hur man hanterar de underliggande svårigheter som påverkar elevernas inlärning.
- En sammanhängande progression i lärandet av grundläggande matematiska begrepp, med stöd för planering och utvärdering.
- Aktiviteter som är åskådliga och lätta att följa, med vägledning gällande de "små steg" som en del elever behöver ta, såväl som med förslag för utökade aktiviteter.
- Tydliga illustrationer som visar hur laborativt material kan användas för att understödja elevers tankegångar.
- Uppslag om hur man kan sätta aktiviteterna i ett sammanhang för att hjälpa eleverna att tillämpa sin förståelse och att tänka och tala matematik.

Bedömning och Kopieringsunderlag innehåller:
I detta material finns ett bedömningsverktyg som tydligt visar var i Lärarhandledningen undervisningen ska påbörjas med eleverna. Det finns omfattande stöd för att bedöma elevernas kunskapsutveckling samt kopieringsunderlag till aktiviteter i Lärarhandledningen. Säljs separat.
- Bedömningsverktyg som säkerställer att undervisningen börjar på rätt nivå
- En Individuell utvecklingsplan med detaljerad dokumentation som klargör elevernas kunskaper
- En Elevprofil för att skapa en bild av styrkor och svårigheter så du kan ge ett riktat stöd.
- Kopieringsunderlag, som stöd till aktiviteterna i Lärarhandledningen.

Fler laborativa delar
Nu finns det flera nya delar till Numicon som gör arbetet med matematik mer konkret och tydlig för eleverna. Delarna beskrivs och används i vissa av aktiviteterna i Lärarhandledningen.
Numicon Basplatta - Basplatta för talblock, pluggar. Mallar finns i Numicon - Matematik med alla sinnen 2.0 Numiconlådan.
Numicon Tärningar 4 st - tre tärningar som visar siffror och talblock, en tärning visar räknesätten.
Numicon Tiotalsblock 10 st - en påse med 10 st tiotalsblock.
Numicon Entalsblock 20 st - en påse med 20 st entalsblock.
Numicon Hemlig påse Nyhet HT-22
Numicon Tallinje tiotal Nyhet HT-22
Numicon Snurra med bildmallar Nyhet HT-22
Numicon Stora tallinjen - Numicon Stora tallinje är ett visuellt stöd för att alla elever ska upptäcka talen och befästa talraden med hjälp av tydliga talbilder, talblocken. Lämplig att sätta upp på väggen.
Numicon Balansvåg - Numicon Balansvåg möjliggör för eleverna att upptäcka och förstå innebörden av en likhet, likhetstecknet.
Numicon Linjalskena 0-100 cm till talstavar - Numicon Linjalskena 0-100 cm används tillsammans med talstavar och tydliggör beräkningar visuellt för eleverna.
Numicon Pluggar 80 st - Numicon Pluggar möjliggör för eleverna att uppleva tal och beräkningar med flera sinnen. Pluggar finns också i lådan, men kan behöva kompletteras med ännu fler.
Numicon Postlåda - Numicon Postlåda används tillsammans med bland annat talblock och i aktiviteter som ger eleverna möjlighet att upptäcka och förstå innebörden av att växla.
Numicon Talblock 1-10, 1-pack med liten låda - Numicon Talblock 1-pack 1-10 är förpackad i en liten behändig ask. Asken möjliggör för eleverna att ha talblocken 1-10 lättillgängliga i undervisningen samt vid hemuppgifter.
Numicon Talblock box 80 st - Numicon Talblock, box med 80 stycken finns nu separat. Talblocken möjliggör för eleverna att uppleva tal och beräkningar med flera sinnen. Talblock finns också i lådan, men kan behöva kompletteras med ännu fler.
Numicon Talblock gråa, box med 80 st - Numicon gråa talblock används med fördel till elever i behov av särskilt stöd som behöver mindre visuellt stimuli.
Numicon Talbrickor (1-10 & 20) till talstavar - Numicon Talbrickor till talstavar är ett konkret laborativt materiel som hjälper eleverna att upptäcka mönster och samband mellan tal.
Numicon Tallinje till talstavar - Numicon Tallinje till Talstavar används som visuellt stöd för att eleverna ska upptäcka talen och befästa talraden. Lämplig att sätta upp på väggen.
Numicon Talstavar (liten låda) - Numicon Talstavar hjälper eleverna att upptäcka mönster och samband mellan tal.
Numicon Stora mjuka talblock - Numicon Stora mjuka talblock möjliggör aktiviteter med Numicon vid utematematik och passar utmärkt att tydliggöra genomgångar.

Om författarna
Konceptet är ursprungligen från Storbritannien och har utvecklats med stöd av SPSM, Specialpedagogiska Skolmyndigheten.