Tummen upp! Matematik kartläggning åk 6

Tummen upp! Matematik kartläggning åk 6
Serie Tummen upp! Matte kartläggning åk 4-6
Författare
Förlag Liber
GenreMatematik och statistik
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor32
Vikt0
Utgiven2022-06-13
SABTa
ISBN 9789147146260
Räkna med stöd
Under 2022 utkommer den andra upplagan av Tummen upp! Matematik kartläggning åk 4, 5 och 6. Där får du koll på vad eleverna kan och vilka områden som eleverna behöver arbeta mer med för att uppnå kunskapskraven i matematik enligt Lgr22.

Utmärkande drag
- Lgr22 som utgångspunkt
- Kunskapskraven presenteras på varje sida i anknytning till uppgifterna
- Enkla utvärderingar efter varje moment som gör eleverna delaktiga i och reflekterande över sin kunskapsutveckling
- Facit ingår som nedladdningsbar fil
- Bedömningsstöd för åk 6 ingår som nedladdningsbar fil
- Hjälper dig att kartlägga elevernas kunskaper och kunskapsluckor i matematik
- Ger bra underlag inför utvecklingssamtal, skriftliga omdömen, nationella prov och betygssättning

Läs mer
Varje sida testar ett område från kursplanens centrala innehåll. Uppgifterna presenteras tillsammans med de kunskapskrav i Lgr22 som prövas. I seriens häften har uppgifterna en progression från åk 4 till åk 6 som vägleder eleverna i vad de kan och bör kunna i respektive årskurs för att minst uppnå betyget E i åk 6.

Tummen upp! Matematik kan med fördel användas efter avslutat arbetsområde i undervisningen och som träning inför de nationella proven i matematik. Informationen som häftena ger om elevernas kunskaper i matematik kan användas som underlag inför utvecklingssamtal, skriftliga omdömen och betygssättning.