Tummen upp! Matematik kartläggning åk 6

Tummen upp! Matematik kartläggning åk 6
Serie Tummen upp! Matematik kartläggning
Författare
Förlag Liber
GenreMatematik och statistik
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor32
Vikt87 gr
Utgiven2022-06-13
SABTa
ISBN 9789147146260

<strong>Tummen upp! Matematik</strong>
I den andra upplagan av Tummen upp! Matematik kartläggning åk 6 är uppgifterna direkt kopplade till betygskriterierna i Lgr22 för åk 6. Betygskriterierna är tydligt presenterade på varje sida i anknytning till uppgifterna där eleverna även får möjlighet att utvärdera sina egna kunskaper efter varje moment.

Längst bak i häftet finns en översikt som ger en samlad bild av elevens förmåga i förhållande till betygskriterierna i Lgr22. Lärare och elev kan utifrån resultat fokusera och arbeta vidare med de områden som eleven bör träna, vilket skapar möjligheter att reparera eventuella kunskapsluckor.

Uppgifterna kan med fördel användas inför utvecklingssamtal, nationella prov och betygssättning.