Vill du? Får jag? Ska vi? - Undervisning i sexualitet, samtycke och relationer

Vill du? Får jag? Ska vi? - Undervisning i sexualitet, samtycke och relationer
Författare
Förlag Liber
GenrePedagogik
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor192
Vikt0
Utgiven2022-06-10
SABVnd
ISBN 9789147145911
I denna bok tas ett holistiskt, sociologiskt och humanvetenskapligt grepp kring undervisning i sexualitet. Elever har efterfrågat mer tid och fördjupning, mer av den sociala och relationella aspekten, vilket också återspeglas tydligt i de reviderade läroplanerna.
Ämnet är livsviktigt, det omfattar existentiella frågor och grundläggande mänskliga värden; jämställdhet, solidaritet, likabehandling, egenmakt, framtidstro och gemenskap. När skolan tar ut kursen för arbetet med gemensamma kärnvärden och beteenden samt involverar eleverna, kan sammanhang skapas som ger förståelse och mening. Eleverna kan få självinsikt, empati och livsglädje när det individuella inlemmas i det universella.
Boken riktar sig till lärarstudenter, lärare, rektorer och övriga professioner verksamma i skolan som kan samarbeta i undervisningen och värdegrundens centrala delar.

Om författarna
Gunilla Zuleta är fil.mag. i idéhistoria och har inom utbildningen skrivit om Michel Foucaults maktteori. Zuleta är också leg. gymnasielärare i svenska och samhällskunskap och har i sitt examensarbete på lärarutbildningen skrivit om elevdemokrati. Hon är även utbildad radiojournalist.
Sofia Palomaa är fil.mag. med huvudämnet sociologi från fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi vid Åbo Akademi. Palomaas master inriktar sig mot elevers syn på sex, sexualitet, relationer och sexualundervisning.