Skolutveckling i praktiken - Konkreta exempel

Skolutveckling i praktiken - Konkreta exempel
Författare
Förlag Liber
GenrePedagogik
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor260
Vikt0
Utgiven2022-01-12
SABE
ISBN 9789147145454
Visättraskolan har gjort en utvecklingsresa som har uppmärksammats och prisats, en resa där verksamheten gått från att vara en skola i kris till att bli en verksamhet som genomsyras av ledorden kunskap, trygghet och trivsel. I boken presenterar författarna de framgångsfaktorer som varit avgörande i utvecklingsarbetet.

Läs mer
Författarna delar med sig av konkreta exempel som syftar till att ge stöd i det systematiska kvalitetsarbetet utifrån de framgångsfaktorer de definierat. De praktiska exemplen förankras i aktuell forskning, och varje kapitel avslutas med reflektionsfrågor och workshops. Boken kan med fördel användas som utgångspunkt för det kollegiala lärandet.
Boken vänder sig till dig som är intresserad av konkreta exempel på skolutveckling där man genom ett systematiskt arbete lyckats göra en positiv vändning.

Om författarna
Semira Vikström är Visättraskolans tidigare rektor, numera skolchef i Huddinge kommun. Erik Hall är tillförordnad rektor på skolan och Dounya Hayyoun är biträdande rektor. Ingrid Hylander är legitimerad psykolog och docent i pedagogik.