Pedagogisk takt - Lärares didaktiska och relationella kompetens

Pedagogisk takt - Lärares didaktiska och relationella kompetens
Författare
Förlag Liber
GenrePedagogik
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor172
Vikt0
Utgiven2022-09-08
SABEp.04
ISBN 9789147144655
Med utgångspunkt i begreppet pedagogisk takt lyfter den här boken fram betydelsen av att lärare över tid utvecklar en pedagogisk taktkänsla i det möte som sker i undervisningen. Denna taktkänsla relateras till lärarens didaktiska och relationella kompetens.

Läs mer
Undervisning är en flerdimensionell verksamhet. I denna verksamhet är läraren beroende av ämneskunskap och förmåga att didaktiskt planera och genomföra undervisning på ett sätt som gör innehållet intressant och möjligt att förstå. Därtill inbegriper undervisning att kunna bedöma och utvärdera elevers kunskapsutveckling – men även själva undervisningen i sig.
Bokens kapitelförfattare, samtliga lärare och några även forskare, delar med sig av erfarenheter från sina lärargärningar, men också av minnen från att ha varit någon annan lärares elev. I sina beskrivningar tar de stöd av forskningsresultat och teoretiska begrepp som har hjälpt dem att sätta ord på sina levda erfarenheter.
Boken vänder sig till lärarstudenter och verksamma lärare för elever i grundskola och gymnasium.

Om författarna
Anna Ehrlin är professor i pedagogik. Hennes forskning har bland annat varit inriktad mot undervisning av nyanlända elever samt mot estetiska uttrycksformer i förskola och skola med fokus på musik.
Linda Jonsson är lektor i didaktik. Hennes övergripande forskningsintresse har riktats mot såväl allmändidaktiska som ämnesdidaktiska frågor, framför allt i relation till religionsläraruppdraget.