Kriminologiska perspektiv på situationsbaserad brottsprevention

Kriminologiska perspektiv på situationsbaserad brottsprevention
Författare
Förlag Liber
GenreSamhälle, politik och debatt
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor136
Vikt0
Utgiven2022-09-20
SABOep
ISBN 9789147144143
En introduktion till grundläggande kriminologiska perspektiv kring situationens betydelse för brott, rädsla för brott och otrygghet.
Situationsbaserad brottsprevention ingår i serien "Kriminologiska perspektiv på ..." och tar upp hur man kan använda förebyggande strategier för att minska otrygghet och brottsutsatthet.
Boken
- ger en fördjupad kunskap om interaktionen mellan individ och miljö.
- analyserar platsen, dess användare och användning.
- behandlar jämställdhet, intersektionalitet och social hållbarhet.

Läs mer
Boken är lämplig för högskoleutbildningar inom flera områden - kriminologi, sociologi, stadsplanering, arkitektur, urban geografi – och på polisprogrammet. Den kan även med fördel användas av företag och förvaltningar som berörs av kriminalitetens mångskiftande verkningar.

Om författarna
Charlotta Thodelius är universitetslektor i kriminologi på Akademin för polisiärt arbete, Högskolan i Borås. Hennes forskning har bland annat fokus på relationen mellan individ och miljö, främst platsens och situationens betydelse vid skolvåld, skadehändelser och suicid.
Vania Ceccato är professor vid Arkitektur och samhällsbyggnad, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Hon studerar förhållandet mellan den byggda och sociala miljön och människors säkerhet och trygghet i både urbana och rurala miljöer. Vania är även samordnare för Säkraplatser-nätverket som har syftet att sprida kunskap inom situationsbaserad brottsprevention bland praktiker i Sverige.