Etik - en grundbok

Etik - en grundbok
Författare
Förlag Liber
GenreMedicin
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor184
Vikt0
Utgiven2020-12-07
SABDgv
ISBN 9789147140305
Etik - en grundbok presenterar etikens viktigaste begrepp, teorier, värderingar och dilemman på ett lättillgängligt sätt. Boken tar sin utgångspunkt i många typiska exempel och etiska frågor som vårdpersonal står inför i det dagliga arbetet. Boken ger läsaren god överblick över etisk teori, etisk reflektion, etisk ansvarsskyldighet och yrkesetik. Boken ger även läsaren olika verktyg för reflektion över etiska frågor, precis som den utmanar läsaren att reflektera över grundläggande värden och yrkesetik i möten med dilemman i hälso- och sjukvården.

Läs mer
Målgruppen är studenter på program och kurser inom hälso- och sjukvård, där boken utgör en grundbok och vanlig referens. Boken kan med fördel läsas och användas av yrkesverksam hälso- och sjukvårdspersonal för att hålla den etiska diskussionen levande.