Förändringens entreprenörer och tröghetens agenter : människobehandlande organisationer ur ett nyinstitutionellt perspektiv

Förändringens entreprenörer och tröghetens agenter : människobehandlande organisationer ur ett nyinstitutionellt perspektiv
Medverkande
Förlag Liber
GenreSamhälle, politik och debatt
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor208
Vikt0
Utgiven2013-08-27
SABOaba
ISBN 9789147098798
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Alla är vi beroende av det som vi kallar ”människobehandlande organisationer” dvs. vårdcentraler, skolor, socialförvaltningar, rättsvårdande organisationer, biståndsorganisationer och många andra. Och ungefär lika många har åsikter om dem. Vad innebär det för sättet de organiseras på?

Läs mer
Nyinstitutionell organisationsteori kan hjälpa oss att ställa kritiska frågor. Är det vetenskaplig kunskap eller moraliska bedömningar som i grunden styr socialtjänstens verksamhet? Hur kommer det sig att det går mode i hur äldreomsorgens biståndsbedömning organiseras?
Vem får sista ordet när rättsvårdande myndigheter och socialtjänsten samverkar? Vad menar vi när vi tycker att en verksamhet fungerar? Och hur går förändring i organisationer egentligen till?
Boken är sprungen ur ett flerårigt samtal i en forskargrupp kring organisering vid Socialhögskolan i Lund. Författargruppen har erfarenhet från social barn- och ungdomsvård, kriminalvård, hemlöshetsarbete, äldreomsorg, socialt inriktade frivilligorganisationer och flera andra områden inom människobehandling. I kapitlen undersöks vad nyinstitutionell organisationsteori hjälper oss att se och förstå, och när vi behöver kompletterande teoretiska modeller och perspektiv.
Boken vänder sig till alla som vill fördjupa sin förståelse av människobehandlande organisationer. Den är lämplig att användas på socionomutbildningar och masterutbildningar inom olika samhällsvetenskaper.

Om författarna
Redaktörer är Stig Linde, universitetslektor och Kerstin Svensson, professor i socialt arbete vid Lunds universitet.