Betongarbete

Betongarbete
Serie Bygg
Författare
Förlag Liber
GenreTeknik
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor180
Vikt0
Utgiven2011-10-19
SABPpadb
ISBN 9789147085088
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Bygg 360 Pluswebb fasas ut och stängs ned juni 2024
I juni 2024 stänger vi ned Bygg 360 Pluswebb. De elever som har börjat att jobba i Bygg 360 Pluswebb kommer att kunna fortsätta sin utbildning i samma pluswebb under hela sin utbildning. Nya elever från hösten 2022 behöver däremot starta sin utbildning med Bygg 724 Digital, eftersom vi stänger ned Bygg 360 Pluswebb under 2024.

Bygg 360 är ett undervisningskoncept för Bygg- och anläggningsprogrammet, som har utvecklats i samråd med BI, Sveriges Byggindustrier. Materialet omfattar faktaböcker och digitala läromedel som tillsammans stödjer hela lärprocessen, från instudering och tillämpning till uppföljning och individualisering. Byggteknik, arbetsmoment, kvalitets- och miljöfrågor beskrivs i sina sammanhang.
Bygg 360 är ej uppdaterat utifrån GY11. Pluswebben finns fortsatt tillgänglig för kompletteringsköp fram till juni 2024.
För kursanpassad utgivning utifrån GY11 mot Bygg- och anläggningsprogrammet, se serien Bygg 724.

Läs mer
Digitala paket
I ett digitalt paket ingår både arbetsmaterial och de onlineböcker som krävs för att klara utbildningen. Arbetsmaterialet finns i Bygg 360 Pluswebb.
Du kan välja bland följande digitala paket:
- Digitalt paket Allt innehåller alla 13 faktaböckerna i serien Bygg 360 och Bygg 360 Pluswebb.
- Digitalt paket Bas är anpassat för de gemensamma kurserna i år 1. Paketet innehåller fem digitala faktaböcker och Bygg 360 Pluswebb.
- Digitalt paket Träarbete är anpassat för inriktning träarbetare. Paketet innehåller sex digitala faktaböcker och Bygg 360 Pluswebb.
- Digitalt paket Betongarbete Anläggningsarbete är anpassat för inriktning betongarbetare. Paketet innehåller sju digitala faktaböcker och Bygg 360 Pluswebb.
- Digitalt paket Mur, Puts och Plattsättning är anpassat för inriktningarna murare och plattsättare. Paketet innehåller sex digitala faktaböcker och Bygg 360 Pluswebb.
- Digitalt paket Måleri är anpassat för inriktningen målare. Paketet innehåller sex digitala faktaböcker och Bygg 360 Pluswebb.
- Digitalt paket Golvläggning är anpassat för inriktningen golvläggare. Paketet innehåller sex digitala faktaböcker och Bygg 360 Pluswebb.

Bygg 360 Pluswebb
Bygg 360 Pluswebb utgör ryggraden i Bygg 360-konceptet, och omfattar åtta delkurser som täcker in årskurs 1–3 på Bygg- och anläggningsprogrammet. Ej uppdaterad utifrån Gy11.
Här finns arbetsmaterial i form av interaktiva övningar med automatisk rättning och återkoppling, inlämningsuppgifter, beskrivningar och instruktioner.

Faktaböcker (tryckta böcker och onlineböcker)
Faktaböckerna ges ut i både i tryckt form och som onlineböcker. Onlineböckerna har samma innehåll som de tryckta, men med skillnaden att du som lärare kan lägga in länkar till exempelvis webbplatser och filmer. Onlineböckerna har talsyntes så att eleverna kan lyssna till dem. Läs mer om våra faktaböcker för Bygg- och anläggningsprogrammet längre ned.

BYGG 360 PLUSWEBB
Obs! Pluswebben kan inte beställas efter juni 2024.
Du delar ut elevernas arbetsuppgifter digitalt. Eleverna får först en introduktion som anger målen för och en beskrivning av arbetsuppgiften. I introduktionen finns även en hänvisning till relevanta faktaböcker. I nästa steg övar eleverna på teorin med hjälp av de självrättande frågorna. Resultaten sparas direkt i Bygg 360 Pluswebb. Därefter ska eleverna utföra praktiskt arbete. För att kunna göra det får de ett underlag med instruktioner. Eleverna ska även göra en inlämningsuppgift som är en dokumentation med reflektioner över det utförda arbetet. Avslutningsvis redovisar eleverna sitt arbete och går igenom de olika momenten tillsammans med dig som lärare.
Till Pluswebben finns även en lärarresurs med information, samt planerings- och undervisningsmaterial.

Bygg 360 Pluswebb innehåller:
- Interaktiva och självrättande övningsuppgifter
- Tydliga instruktioner och underlag för praktiskt arbete
- Reflekterande inlämningsuppgifter
- Beskrivningar av material och verktyg med illustrationer och filmer
- Kunskapstester med infärgning av engelska, matematik, idrott och hälsa samt miljöaspekter
- Ordlista med översättningar till engelska

Bygg 360 Pluswebb omfattar åtta delkurser:
- Bygg Bas (gemensam Bygg och anläggning, inriktning Husbyggnad)
- Bygg Anläggning (inriktning Mark och anläggning, fördjupning Anläggning)
- Bygg Betong (inriktning Husbyggnad, fördjupning Betong och Husbyggnad)
- Bygg Byggnadsarbete (inriktning Husbyggnad, fördjupning Betong och Husbyggnad)
- Bygg Trä (inriktning Husbyggnad, fördjupning Husbyggnad och Trä)
- Bygg Mur (inriktning Husbyggnad, fördjupning Husbyggnad samt Mur- och putsverk)
- Bygg Måleri (inriktning Husbyggnad och Måleri, fördjupning Måleri)
- Bygg Rit och Mät (inriktning Husbyggnad samt Mark och anläggning)

FAKTABÖCKER
Faktabok: Anläggningsarbete, upplaga 2, tar upp och beskriver hur arbete med anläggningsområdets olika delar ska utföras, allt från schaktning och sprängning till färdigställande av gröna ytor. Boken tar även upp vilka regler som gäller för respektive arbetsmoment. I denna upplaga (2019) har texterna skrivits om så att de passar alla elever.

Faktabok: Arbetsmiljö för byggare tar upp arbetsmiljöorganisationer på en arbetsplats, säkerhet i fokus, hälsa, ergonomi, kretslopp och hållbar utveckling, lagar som styr arbetsmiljöarbetet.

Faktabok: Betongarbete riktar sig till alla som behöver grundläggande kunskaper om betong och armering. Med historik, regelverk och materialkunskap om de olika materialens egenskaper hjälper boken till att ge förutsättningar för ett rätt utfört arbete, med en hög kvalité.

Faktabok: Byggnadsarbete beskriver de delar i utbildningen som är gemensamma för flera av de olika inriktningarna på bygg. Boken tar upp etablering, skyddsarbete, praktiskt miljöarbete, heta arbeten, ställningsbyggnad, liftar, arbete på väg, formbyggnad, isolering, villaventilation, säkra lyft.

Faktabok: Byggstart riktar sig till alla som behöver grundläggande kunskaper om byggande. Du får en översikt av de yrken som finns inom byggsektorn och en tillbakablick som visar byggandets utveckling. Här beskrivs också stegvis projektering, produktion och förvaltning av byggnader och anläggningar. Innehållet fokuserar på kvalitet, arbetsmetoder och värdet av en god arbetsmiljö.

Faktabok: Byggteknik tar upp och beskriver vilka påfrestningar en byggnad kan utsättas för och vilka undersökningar och beräkningar som måste göras för att man ska kunna bygga på ett säkert och hållbart sätt.

Faktabok: Golvläggning riktar sig till alla som behöver grundläggande eller fördjupade kunskaper om golvläggning. Den riktar sig främst till dig som ska utbilda dig till golvläggare, men kan användas av alla som behöver kunskaper inom området. Boken innehåller en beskrivning av de vanligaste mattyperna som förekommer i våra bostäder och i offentliga lokaler. Den beskriver vilka mattyper som är lämpliga beroende på användningsområde.

Faktabok: Järnvägsteknik riktar sig till alla som behöver grundläggande kunskaper om järnvägsbyggnad. Boken innehåller allt från banteknik för anläggarna inom järnvägsbyggnad till signalteknik för eltekniker. Den är lämplig för gymnasieelever med järnvägsinriktning och som studiematerial av yrkesverksamma.

Faktabok: Maskiner, verktyg och utrustning tar upp arbeta säkert, rätt verktyg eller maskin, vårda och serva verktyg och maskiner, leverantörsförteckning.

Faktabok: Murning, putsning och plattsättning tar upp regler och förutsättningar för arbete med murning, putsning och plattsättning så att det blir rätt från början. Den tar även upp historik materialkunskap och vilka konsekvenser det får om man inte gör rätt.

Faktabok: Måleri riktar sig till alla som behöver grundläggande kunskaper i måleri. Här beskrivs hur måleriyrket har utvecklats under åren till det yrke det är idag. Boken beskriver vilka förutsättningar och regler som gäller för att kunna utföra arbetet så att det blir rätt från början. Arbetsmiljöarbetet går som en röd tråd genom boken för att ge hantverkaren rätt förutsättningar för ett långt och lyckat arbetsliv. Trender inom inredning och måleri förändras ständigt och målarna får i boken följa dessa och lära sig aktuella tekniker, hjälpmedel och maskiner.

Faktabok: Ritningsläsning och mätningsteknik tar upp mätningsteknik med fakta för beräkningar, grundläggande ritteknik.

Faktabok: Träarbete tar upp de vanligaste arbetsmomenten som träarbetare jobbar med. Med en historik, materialkunskap och en beskrivning av konsekvenser för felaktigt utfört arbete, samt arbetsmiljöaspekter, hjälper boken till att ge förutsättningar för ett rätt utfört arbete, med en hög kvalité.