Skyddet för aktiebolagets egna kapital

Skyddet för aktiebolagets egna kapital
Författare
Förlag Liber
FormatBZ
SpråkSvenska
Vikt0
Utgiven2003-04-14
ISBN 9789147072873
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Till de viktigaste reglerna i aktiebolagslagen hör de som avser skyddet för aktiebolagets egna kapital.I denna 4:e reviderade upplaga har en uppdatering gjorts med speciellt beaktande av ny lagstiftning, utvecklingen i rättspraxis samt synpunkter framförda i artiklar och annan doktrin.

Läs mer
Till de viktigaste reglerna i aktiebolagslagen hör de som avser skyddet för aktiebolagets egna kapital.I denna 4:e reviderade upplaga har en uppdatering gjorts med speciellt beaktande av ny lagstiftning, utvecklingen i rättspraxis samt synpunkter framförda i artiklar och annan doktrin.

Den debatt som har förts och förs om förtäckt vinstutdelning, förbjudna lån, kontrollbalansräkning, efterställningsklausuler och kapitaltäckningsgarantier, koncernbidrag, aktieägartillskott m m och, inte minst, de många frågor som ställs till advokater och revisorer tyder på att reglerna har ett betydande praktiskt intresse. Skyddet för aktiebolagets egna kapital har tillkommit för att tillgodose detta intresse.

Omfattande lagstiftningsarbete pågår inom aktiebolagsrätten som förväntas leda fram till flera lagändringar. Detta beaktas genom en kort sammanfattning av föreslagen lagstiftning i slutet av varje kapitel.

Elisabet Posselius är studierektor vid Institutionen för Handelsrätt vid Lunds universitet och har publicerat ett flertal skrifter och artiklar på främst det aktiebolagsrättsliga området. Göran Grosskop, juris doktor, är styrelseordförande i TetraLaval Group och har tidigare varit bl a professor i skatterätt vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet; han har gett ut ett stort antal böcker, främst inom företagsbeskattningens område. Ulf Gometz är professor i Revisionsrätt vid Handelshögskolan i Göteborg och tidigare auktoriserad revisor hos Ernst & Young. Lennart Huldén är auktoriserad revisor hos Ernst & Young och tidigare ledamot i Redovisningsrådet. Både Gometz och Huldén är författare till ett stort antal artiklar i fackpress.