Ett vardagsliv med flera språk

Ett vardagsliv med flera språk
Författare
Förlag Liber
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor208
Vikt0
Utgiven2004-01-20
ISBN 9789147052011
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Synen på flerspråkighet präglas fortfarande i mångt och mycket av en enspråkig världsåskådning, där tvåspråkiga individer ses som ”dubbelt enspråkiga”. Denna nordiska antologi förhåller sig kritisk till den enspråkiga normen.

Läs mer
Genom att i detalj studera hur barn och ungdomar i flerspråkiga miljöer samspelar i vardagliga situationer, på skolgården och i klassrummet, visar författarna hur flerspråkighet kan förstås som en social praktik, som något människor använder i sin vardag för en rad olika syften.

Om författarna
Jakob Cromdal, fil.dr, är forskare vid tema Barn, Linköpings universitet. Ann-Carita Evaldsson, fil.dr och docent i tema Kommunikation, är lektor vid lärarutbildningen, Campus Norrköping, Linköpings universitet.