Jämställdhet i akademin : hinder och möjligheter när politik ska bli praktik

Jämställdhet i akademin : hinder och möjligheter när politik ska bli praktik
Författare
Förlag Studentlitteratur AB
GenreSamhälle, politik och debatt
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor319
Vikt464 gr
Utgiven2022-05-17
SABOhj
ISBN 9789144155166
Uppdraget att jämställdhetsintegrera högskolor och universitet (JiHU) gavs av regeringen till samtliga statliga lärosäten genom ett regleringsbrev 2016. Under årtionden dessförinnan har olika politiska åtgärder på jämställdhetsområdet implementerats och återkommande har lokala projekt bedrivits. Trots detta genomsyras akademin fortfarande av traditioner, kulturer och strukturer som reproducerar ojämställda villkor. Hur ser förutsättningarna ut för att detta nya uppdrag inte ska bli ännu ett exempel på ett tröstlöst sisyfosarbete?

I Jämställdhet i akademin analyseras de lokala förutsättningarna för att arbeta med JiHU-uppdraget. Frågor som diskuteras är: Hur har begrepp som jämställdhet och jämställdhetsintegrering förståtts? Hur ser styrning och organisering ut? Vilka slags reaktioner väcker arbetet med att implementera uppdraget och vilka slags strategier för att hantera motstånd kan identifieras?

Boken är angelägen för alla som har intresse av och som arbetar med organisatorisk förändring och med jämställdhetsfrågor inom akademin såväl som inom andra typer av organisationer.