Ekonomistyrning : för offentliga verksamheter

Ekonomistyrning : för offentliga verksamheter
Författare
Förlag Studentlitteratur AB
GenreEkonomi
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor102
Vikt163 gr
Utgiven2020-08-06
SABQbc
ISBN 9789144134642
Ekonomistyrning för offentliga verksamheter ger en introduktion till ämnet ekonomistyrning och hur kommuner och regioner arbetar med ekonomisk styrning och ekonomiska styrmodeller. Boken inleds med att ge en introduktion till ämnet ekonomistyrning, vad ekonomistyrning är och hur kommuner och regioner styrs. Därefter behandlas ekonomistyrningens olika delar och modeller samt hur de används eller kan användas i en kommun eller region. Ekonomistyrning är något som sker i alla organisationer. Det är en praktik som bör anpassas och utvecklas utifrån de specifika förutsättningar, mål och ambitioner som finns. Därför tar boken kommuner och regioners särskilda situation som utgångspunkt. I boken görs en genomgång av centrala begrepp inom ekonomistyrning, som effektivitet, budget, ansvarsutformning och styrning. Ambitionen är att förmedla olika möjliga sätt att arbeta med ekonomistyrning där och ställa det i relation till den specifika verksamhet som bedrivs. Ekonomistyrning för offentliga verksamheter riktar sig till studenter som läser kurser i offentlig ekonomi eller är intresserade av detta ämne. Boken är främst en introduktion för studenter och praktiskt verksamma som inte tidigare läst ämnet, men fungerar även som en repetition för den som så önskar.