Smärtanalys : diagnos, smärtmekanismer, psykologisk och social bedömning

Smärtanalys : diagnos, smärtmekanismer, psykologisk och social bedömning
Författare
Förlag Studentlitteratur AB
GenreMedicin
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor194
Vikt290 gr
Utgiven2020-01-07
SABVefc
ISBN 9789144129006
Genom systematiserade och goda smärtanalyser ökar patientens visshet att vården tar dennes problem och situation på allvar, och därmed ökar också möjligheten att tillsammans med patienten konstruktivt planera behandling, rehabilitering och preventionsinsatser.

Smärtanalys beskriver analysens komponenter och dess mål: ICD-diagnos, smärtmekanistisk klassificering och bedömning av de psykologiska och sociala belastningarna. På ett lättillgängligt sätt förklaras den biopsykosociala helhetssynen som modern smärtvård måste utgå från. Boken presenterar pedagogiska och kliniskt användbara algoritmer för kartläggning av smärtmekanismer samt metoder för bedömning av psykologiska och sociala belastningar. Dessutom presenteras patientfall som illustrerar smärtbedömningen och exempel på sätt att kommunicera smärtanalysens resultat med patienten.

Smärtanalys riktar sig i första hand till läkarstuderande och yngre läkare. Den är också av värde för andra professioner inom vården och kan användas inom olika vårdutbildningar.