Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, skola och fritidshem : strategier och metoder

Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, skola och fritidshem : strategier och metoder
Författare
Förlag Studentlitteratur AB
GenrePedagogik
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor173
Vikt0
Utgiven2017-10-17
SABEm
ISBN 9789144121130
Kraven på att systematiskt arbeta med kvalitetsförbättring är fortsatt höga i det svenska skolväsendet – men hur gör man för att få det att fungera i praktiken? Med utgångspunkt i mångåriga erfarenheter och forskning visar författaren: vilka krav som kan ställas på ett systematiskt kvalitetsarbete vad som kännetecknar och hur man kan förtydliga olika typer av mål vad uppföljning och utvärdering innebär och principerna för att utföra det arbetet hur några metoder för datainsamling kan användas i det systematiska kvalitetsarbetet på en grundläggande metodik för att genomföra analyser i det systematiska kvalitetsarbetet hur utvecklings- och förbättringsarbetet kan planeras, följas upp och utvärderas. Den andra upplagan av boken innehåller uppdateringar, bland annat utifrån förändringar i grundskolans läroplan (Lgr 11) när det gäller förskoleklassen och fritidshemmet. I övrigt har texten genomgått en kritisk granskning och bearbetning för att bli ännu tydligare. Boken vänder sig till alla som är berörda av ett systematiskt kvalitetsarbete inom skolväsendet i såväl kommunala som fristående verksamheter. Den är lämplig som kurslitteratur i rektors- och lärarutbildningar samt som handbok för verksamma inom alla skolformer och fritidshem.