Att ständigt bli bedömd - - elevers berättelser om betyg och nationella prov

Att ständigt bli bedömd - - elevers berättelser om betyg och nationella prov
Författare
Medverkande
Förlag Studentlitteratur AB
GenrePedagogik
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor200
Vikt0
Utgiven2017-12-06
ISBN 9789144115900
Prov, betyg, mätningar, jämförelser och tävlingar har blivit en viktig del i styrningen av skolsystemen i Sverige och internationellt. De tar därför ett allt större utrymme i de utbildningspolitiska diskussionerna, i forskningen, i medierapporteringen och i de enskilda skolornas dagliga verksamhet. Elevernas röster hörs dock mycket sällan. I Att ständigt bli bedömd delar 298 elever i årskurs 6 med sig av sina erfaren­heter av att få betyg och av att göra nationella prov. Med elevernas berättelser som utgångspunkt lyfter vi bland annat ­frågor om individualisering och hur varje elev görs ansvarig för sina prestationer, om hur kunskapen om bedömningssystemet tillmäts allt större betydelse på bekostnad av ämneskunskaper och om vad de ökande prestationskraven kan innebära för likvärdighet och likriktning. Ambitionen är att bidra med kunskap – ur elevernas perspektiv – om vad det är vi gör med skolan och eleverna när mätningar, jämförelser och ständiga krav att visa upp sig får så stort utrymme. Boken vänder sig i första hand till lärarstudenter och yrkesverksamma lärare som underlag för diskussioner kring hur professionen kan förhålla sig till och hantera de utmaningar dessa återkommande bedömningar för med sig. Vi hoppas även att skolpolitiker och andra ansvariga för skolans verksamhet vill ta del av elevernas berättelser och våra slutsatser.